Privacy Beleid

Privacy beleid

Trimsalon De kattenvriendin, hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.

Persoonsgegevens en katgegevens

Verwerking van persoonsgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt.

Het betreffen de volgende persoonsgegevens:

– Zoals u zelf op het Klant Kat formulier heeft ingevuld, deze heeft u per mail toegestuurd gekregen bij de bevestiging van u eerste afspraak bij Trimsalon De Kattenvriendin.

– Wanneer u gebruikt maakt van het contact formulier op de website www.trimsalondekattenvriendin.nl

Persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:

– Om onze diensten naar behoren te kunnen verlenen

– Het inplannen van afspraken

– Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen richting de belastingdienst

– Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw kat zoals een dierenarts

– Om u op de hoogte te houden van acties en aanbiedingen

Cookies

Voor de optimalisatie van de online omgeving van onze website www.trimsalondekattenvriendin.nl gebruiken we cookies. Hierbij denken we ook aan uw privacy.

We gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone.

De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en dat voorkeursinstellingen bewaard blijven. Daarnaast stellen de cookies ons in staat om het gebruik van onze website bij te houden.

Via de instellingen van uw browser kunt u cookies verwijderen.

Daarnaast is het ook mogelijk om de browser zo in te stellen dat cookies niet meer worden opgeslagen. Wel kan dit het gebruiksgemak van de website beinvloeden.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zoals op het Klant Kat formulier staan ingevuld, bewaren wij voor de duur dat u klant bij ons bent.

Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons wilt zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd.

Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Trimsalon De Kattenvriendinneemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft de onderstaande maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.

  • het gebruik van beveiligde software onbevoegden krijgen geen toegang tot gegevens
  • Het door u ingevulde formulier Klant Kat gegevens wordt niet online bewaard.

Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via andrea@trimsalondekattenvriendin.nl Wij zullen dan een onderzoek gaan instellen.

Klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor de volledigheid willen we u er op wijzen we dat er een mogelijkheid is om bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking te klagen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Trimsalon De Kattenvriendin hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Reacties zijn gesloten.